🔸خوابیدن به پهلو می تواند منجر به ایجاد چین و چروک در قسمت دکلته بدن شما و سمتی از صورت شما شود که روی آن قرار دارید.

یک عامل بزرگ پیری در هنگام خواب نیروهای اصطکاکی است که با حرکت پوست بر روی بالش ایجاد می شود. اگر در طول شب وضعیت خواب تان به پهلو است، سعی کنید روی یک بالشتک ابریشمی یا ساتن سرمایه گذاری کنید تا جلوی اصطکاک پوستی گرفته شود و اثرات منفی به حداقل برسد.