زندگی شیرین:
لازم نیست حتما یه ابرقهرمان باشی تا به عشقت برسی
نیمه گمشدتون از شما یه قهرمان میسازه