✨بعضی وقت ها فقط باید آروم بگیری
و به این فکر کنی که
💫هر کاری از دستت بر میومد
را انجام دادی
و همه چیز داره درست میشه