🔸اگر به صورت روزانه ماست میل کنید می تواند وزن بیشتری از دست بدهید.

🍧ماست دارای باکتری هایی می باشد که باعث می شود تا سوخت و ساز بدن به درستی انجام شود. اگر می خواهید زمان بیشتری احساس سیری کنید به شما توصیه می کنیم ماست میل کنید.

ماست دارای کلسیم می باشد که باعث می شود در بدن کورتیزول کمتری آزاد شود و اشتهای شما کاهش پیدا کند. اسید آمینه موجود در ماست به سوزاندن چربی در بدن کمک می کند. اگر می خواهد از خوردن هله هوله دست بردارید ماست میل کنید تا جلوی اشتهای شما گرفته شود.