زعفرانیه
270 متر
سه خوابه
خوش نقشه

روزنامه را می بندد
مچاله می کند
می گذارد زیر سرش
و با کلاغهای خیابان ولیعصر
می خوابد

# الينا_نريمان