من هنوزم گاهی یواشکی
خواب تو را میبینم...
یواشکی نگاهت میکنم...
صدایت میکنم...
بین خودمان باشد اما من هنوز تو را
یواشکی دوست دارم...♥
‌‌♥♥♥