ای با تو پیر گشتن
از هر شباب خوش‌تر...
«بدین‌گونه...»♥️