🔸استفاده از مسکن‌ برای كاهش درد پریود اولین راهکاری است که در زمان شروع درد به ذهن تان مى ‌رسد، اما فراموش نکنید که مصرف هردارویی با عوارض جانبی همراه است.

🍃یک روش خانگی برای کاهش درد قاعدگی نوشیدن دمنوش نعناع است. این دمنوش انقباضات و اسپاسم عضلات رحم در دوران پریودی را کاهش می‌دهد و باعث کاهش درد قاعدگی می‌شود. برای تاثیر گذاری بهتر یک روز قبل از شروع پریودی یا روز اول ۲-۳ بار در روز از این دمنوش بنوشید.