صدای خنده هایت
آرامش بخش ترین موسیقی جهان است
قهقهه بزن؛
بخند
حال دلم را خوب کن ...