💙♥💙
تــــوناب ترین
واژه ی اعلای زمانی
تو خوب ترین
عشقِ منی حضرت جانی
💙♥💙