هیچ‌کس نمی‌داند تنها فرمول خوشحالی
این است: قدر داشته‌هایت را بدان و از
آنها لذت ببر. قانونهای ذهنی می‌گویند
خوشبختی یعنی رضایت...🌿