جاده‌ی زندگی، هرگز بُن بست نیست!
نفسی تازه کن،
کفش‌هایت را بپوش
و دوباره دل به راه بسپار!
آغوش خداوند همیشه انتظارت را می‌کشد...