رنگین کمان ها همیشه بعد از یک هوای ابری نمودار میشن، پس ممکنه گذشته اون طوری که دلت میخواسته نشده ولی در این دنیا هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و ممکنه آینده حتی خیلی بهتر از تصوراتت بشه.