🌻🍃امروز
یادتان باشد لباس خوب بپوشيد.
برای خودتان غذای خوب بپزيد.

☕️خودتان را به صرف قهوه ای
در یک جای دنج میهمان کنيد.

🌹🍃و برای خودتان هدیه بخريد.

وقتی به روحت احترام بگذارى
دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی بری
و اگر قرار است انتخاب کنی،
کمتر اشتباه خواهی کرد👌

🌷