زندگی در حقیقت
مثل قهوه است
سیاه ، تلخ و داغ!
اما میشه توش شیر ریخت
تا روشن بشه
میشه توش شکر ریخت
تا شیرین بشه
و میشه کمی صبر کرد
تا خنک‌ بشه....