🔸افرادی که دارای موهای خشک و وز هستند می توانند از ماسک های نرم کننده طبیعی خانگی استفاده کنند تا همیشه موهای نرم و زیبایی داشته باشند.

سه چهارم فنجان شیر را داخل يك بطری اسپری بريزيد و سپس همزمان با شانه کردن، شیر را به موهای خود اسپری کنید.
این ماسک را باید به موهای مرطوب خود بزنید و بعد از آن نیز حتما از نرم کننده مو استفاده کنید و بعد از اسپری، سعی کنید که پوست سر خود را با همان شیر ماساژ دهید.

🌷