‏بی جواب ترین سوال دنیا همونجاست که سعدی میگه:
«من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی ؟»