بیش از هر هدیه‌ای
دلم می‌خواست،
می‌توانستم به بعضی آدم‌ها
کمی لیاقت هدیه بدهم...!