برای عاشق شدن
نباید یه شخصیت متفاوت رو دوست داشت
باید یه شخصیت عادی رو متفاوت دوست داشت♥️