🌸🍃امروز
صبح تان را با لبخند آغاز كنيد😁

لبخند يعنى در پس صورتتان
قلبى خوشحال هست👌

🌻🍃با لبخند به لحظاتتان رنگِ آرامش بپاشید
و حال دلتان را خوب کنيد😘
شك نكنيد كه غم و اندوه رفتنی هستند
و روزهایِ خوب در راه اند👌

🌹☘️الهی مسیر زندگیتون سبز سبز باشه

🌷