میگیرم‌ دست تورو
که هیچ جایی نری
پر پروازت میشم
که با من بپری
دانلود موزیک