فارسی=دوست دارم
••انگلیسی=آی لاو یو
ایتالیایی=تیامو
••هندی=هومکوتومسه بیارهه
اسپانیایی=تیکی یورد
••آلمانی=ایش لیبه دیش
عربی=احبک
••چینی=ووای نی
ترکی=سنی سویورم
••کردی=خوشم ده وی
دیگه به چه زبونی بگم ؟😍😘❤️


┄•●❥