🔸نظرتون در مورد كسايى كه ماسك هاى رنگى و گلدار ميزنن چيه؟
بنظرتون اين ماسك ها تاثيرى هم دارند🤔