معجزه
دوست داشتنِ توست،
که حتی بدون حضورِ خودت
هر روز
در من اتفاق می‌افتد..