عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می شود تمام من ♡