قهر می‌کنیم تا بفهمانیم دوستش داریم
گریه می‌کنیم تا بگوئیم دوستش داریم
می‌رویم تا بفهمد دوستش داریم...
خیلی‌ها عاشقند،
اما شاید مترجمان خوبی نباشند!
کاش "دوستت دارم"
همان دوستت دارمِ ساده بود..
دانلود موزیک