🔺طرز صدا کردن، زمانی که غذا آماده است!🍱

🍳نیمرو؛ عزیزم الهی فدات شم بیا غذا حاضره🤗

🍲خورشت؛ بیا دیگه غذا سرد شد🙂

🐔مرغ؛ ما الان میخوریم جمع میکنیما... اومدی؟!😒

🍢کباب؛ اصلا صدا نمیکنن! بعد میگن هرچی صدا کردیم نیومدی🖐😐