💐🍃امروز
بلند بخند
و بلند بگو خدایا شکرت🙏🏻

مانند گنجشک ها بلند آواز سر بده
شاد باش و از زندگى لذت ببر😘

عمر مثل آب روان است
بجای گل آلود کردن آب
از زلالی و پاکی اون لذت ببرید👌

اول هفته تون بخير و شادى😍💐