🔸برای رفع دردهای قاعدگی از گرمی جاتی مانند رازیانه و چای زنجبیل استفاده کنید چون باعث کاهش درد و آرام شدنتان می شوند.

🥺درد در ناحیه شکم، ران و کمر در هنگام قاعدگی كاملا عادى است، در واقع حدودی نیمی از زنان چنین دردهايى را در زمان قاعدگى تجربه مى كنند.

🍃براى كاهش اين دردها مى توانيد یک تکه زنجبیل کوچک را درون یک فنجان آب بریزید و به مدت 5 دقیقه بجوشانید. سپس مقدار کمی عسل و آب لیمو به آن اضافه کنید. این چای را سه بار در روز در طول دوره قاعدگی بنوشید. همچنین میتوانید زنجبیل را بع غذاهای خود اضافه کنید و یا آن را به تنهایی مصرف کنید.