.
از تمامِ جهان همین یک گوشه‌ی دنج برایم کافیست...💜
همین گوشه‌ی دنج که پر از لبخند پدر و مادر است❤️