ایرانسل یا همراه اول فرقی ندارد...
صدای تو،
به هر خطی اعتبار می بخشد..💞