🍃💐امروز
به در و ديوار زندگى‌ات
شادى و اميد و خوشبختى آويزان كن😍

🌹🍃امروز
فقط از عشق و دوست داشتن حرف بـزن
و تا مى‌توانى مهربان بـاش❤️

تو فقط يک بار زندگى می‌كنى
پس از لحظه لحظه‌ى آن لذت ببر👌