همیشه یک راز باش،
آن هم رازی کلافه کننده!
آدم ها به محض اینکه
از تو همه چیز بدانند،
ترکت می کنند
!

🕴