اگه قراره از زندگی لذت ببریم،🍃🌼
الان وقتشه، نه فردا،
نه ماه دیگه، نه سال دیگه.

امروز باید زیبا ترین روز زندگیت باشه،
از همین امروز لذت ببرید،
زندگی همین لحظه است🍃🌼