.
زندگی مثل یک پیانو میمونه
هم روزهای سفید داره هم سیاه
فقط وقتی با هم باشن میشن یه آهنگ خوب....🎹