هر چقدر آدم‌هارو بیشتر می‌شناسی
تنهاییت دلچسب‌تر میشه