🍃🌹هرچقدر غصه بخوری
دنیا پاسخی به دلت نمی‌دهد👌

شاد باش
شاد بودن اگر نتواند مشکلاتت را کم کند
اضافه هم نمی‌کند😊

💐🍃ارزش واقعی انسان زمانی ست
که در اوج مشکلات شاد باشد
و برای راه حل بکوشد👌

روزتون پر از امواج مثبت😘