🔸قاعدگی می تواند در مورد بیماری های آینده هشدار بدهد.
زنان باید در مورد بدن خود بسیار هوشیارانه رفتار کنند. رنگ خون قاعدگی، مدت زمان و بوی آن می تواند ردپایی از وضعیت پزشکی را در افراد نشان دهد. بعضی از زنان جریان خون بسیار شدیدی را در قاعدگی احساس می کنند و بعضی از آن ها هیچ خون قاعدگی را در مدت زمان طولانی مشاهده نمی کنند که نشان دهنده مشکلی در بدن آن ها می باشد. پس قاعدگی به شما کمک می کند که این مشکلات را پیدا کنید.

سیکل قاعدگی شما زمانی متوقف می شود که به بیماری های قلبی، دیابت و یا مشکلات تناسلی مبتلا باشید. شما انسان خوش شانسی هستید که زن به دنیا آمده اید و می توانید از طریق قاعدگی به این مشکلات پی ببرید.