وقتی واسه کسی مهم نیستید
نیستید دیگه
دنبال چی میگردید تو وجود اون ادم؟
منتظر میشینید بیشتر بهتون بفهونه ارزشی ندارید
از من میشنوید
عاشق نشید،
دل ندید،
بعضی‌‍‍وقتا تنها بمونی قشنگتره
تا تنهاتر بشیemoji