یه وقتا‍‍یی یه چیزایی میبینی که تمام باورات نسبت به بعضی آدما به کل نابود میشه..!!