گفتن دوستت دارم
همیشه شبیه دل به دریا زدن‌ست
رها کردن تیری که دیگر
هرگز به کمان باز نمی‌گردد
دوستت دارم
هر سرانجامی که بیابد
این تیر که رها شود
دیگر هیچ‌کس
آن آدم قبلی نخواهد بود emoji

امیرحسین کامیار