🌼🍃ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ
مانند ﭼﻮﺏ کبریت هاى ﺳﻮﺧﺘﻪ هستند

🌹🍃ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ میخواهی ﺑﮑﻦ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭه ﺭﻭﺷﻦ نمی‌شوند.

ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩه می كند
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩه ﻧﺴﻮﺯﺍﻥ
زندگی را رنگی تازه بزن😍

آخرين روزهاى بهارى تون بخیر و شادی🍃🌼