آدمها مُدام در حال تغییرند !
یک روز دنیایشان از عطر دوست داشتنت پر می‌شود و روز دیگر تاریخ انقضای حضورت را امضا می‌کنند . دوره‌ی تاراج احساس است . به احساس خودت تکیه کن که هوا بدجور پسِ معرکه‌ست !
i