دختر باش!
به ساز خودت برقص و به نوای قلبت گوش کن!
سفید و صورتی و آبی بپوش
و همیشه لبخند بزن...
تو نقاشیِ زیبای خدایی!
عطر نرگس به تنت بنشان
و گیسوانت را آمیخته به غرور بباف
صدایت را سرت بنداز و آوازهای مورد علاقه ات را بخوان....
"دختر"باش!
عاشقی کن،
زندگی کن
لذت ببر از اینکه امروز این لباس را پوشیده ای...
از ینکه امروز مدل موهایت را عوض کرده ای...
احساس خوشحالی کن
"دختر"باش!
شادی ات را نقاشی کن
بزن و برقص!...
و بخند
و بخند
و بخند....