💐🍃امروز
از زندگی لذت ببريد
از ثانیه‌ها نهایت استفاده را بكنيد.

🌹🍃مگر چقدر عمر میکنیم
که بخواهیم آن را با ناراحتى بگذرانيم

امروز هيچ چيزى رو سخت نگیرید
و زندگی كنيد.

🌷بیایید از امروز درست زندگی کنیم🌷