وز شوقِ این محال...
که دستم به دستِ توست
من جای راه رفتن پرواز می‌کنم