📸شازده کوچولو:

آدمها کی قدر داشته هاشون رو میدونن؟

روباه: زمانی که از دستش بدن...,♡♡♡♡♡