دلتون بسوووزهههه خخخخخ البته حرف مفت زدم هیچکدوم از اینا نیستم 😂😂😂