نظرسنجی: دوستان لنزوی تا به این لحظه نظرتون رو درباره اپ پارس کلاب و کیفیت برنامه ش بفرمایید؟؟ خودم کاملا از اپ راضیم ولی دیگه حضور آنچنان فعالی نخواهم داشت و اینجا رو بخاطر خلوتیش دارم ولی دیگه کسی توقع حضور فعال مشابه لنزور رو از من نداشته باشه..