یه لیست تهیه کن از افرادی که خیلی بهشون اعتماد داری یه جا قایم کن چند سال بعد میبینی اسم اکثر افرادی که تو این مدت بهت نارو زدن اون تو هست.